پاکسازی ذهنی

پاکسازی ذهنی

۱. هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید، نفسی عمیق بکشید و درخواست کنید تا به شما یادآوری شود چرا اینجا هستید و ژرفترین آرزویتان برای امروز چیست.

۲. انتخاب کنید که امروز میخواهید چه سطحی از آگاهی را بکاوید. سپس سه انتخابی را که ضامن دستیابی شما به این حالت هستند، بنویسید. به یاد داشته باشید که شما نیرومند هستید!

۳. با تمرکز کامل و توجه بر کاری که در دست دارید، از گذشته بیرون بیایید. مهم نیست کار شما چه قدر معمولی و پیش پا افتاده باشد. قدر این موهبت را بدانید که امروز زنده هستید.

۴. با بدن خود چنان رفتار کنید که گویی ارزشمندترین کودکیست که در آغوش گرفته اید. امروز این کودک را نوازش کنید و غذاهای مقوی و حرکات نشاط آور به او بدهید.

۵. همه چیز را رها و به خدا واگذار کنید. نگرانیها و دل مشغولیهای خود را به قدرتی بزرگتر از خودتان بسپارید. پیش از خواب، تشویش های خود را بنویسید و در کیسه ی زباله بیرون خانه بگذارید تا دور ریخته شوند.

۶. امروز، زندگیاتان را همانگونه که هست، بپذیرید. همه ی آنچه را نمی توانید تغییر دهید، بپذیرید. یادتان باشد فردا روزی تازه در پیش است. نفسی عمیق بکشید.

۷. برای هر کار خوبی که به انجام میرسانید و هر فکر خوبی که دارید، از خودتان قدردانی کنید. در طول روز آن قدر خوبی هایتان را تشخیص دهید که از شدت این قدرشناسی صادقانه، از موفقیت هایتان سرخ شوید.

۸. کفشهای قدیمی و کهنه ی خود را به کسی بدهید یا در زباله دانی بیندازید. همه جا را مرتب کنید و هرچه را دیگر نمی خواهید و استفاده نمی کنید، ببخشید یا دور بیندازید.

۹. شما بعنوان یک انسان بالغ و پراحساس، از نظر جسمانی، عاطفی و معنوی مسئول خود هستید. ببینید خودِ نابالغ شما در کدام زمینه های زندگیتان اختیاردار است. حالا از آن شیوه ی رفتار دست بکشید و اجازه دهید خودِ بزرگسال شما اختیار را در دست بگیرد.

۱۰. به اشتباه خود اعتراف کنید. فروتنی، کلید واقعی خوشبختیست. هر گونه تکبر یا هر پافشاری و لجاجت برای «برحق» یا «موجه» بودن را که هم اکنون آرامش شما را به هم میریزد، کشف کنید.

۱۱. وقتی احساس می کنید حوصله ی شما سررفته یا گیر افتاده اید، خطر کنید. کاری پیش بینی نشده و متفاوت با رفتار متعارف خود انجام دهید.

۱۲. هرچه سریعتر خشم ها، رنجش ها و کینه ها را رها کنید. آنها را نزد خودتان اعتراف کنید و سپس این آزردگیها را به نیروی الهی درون واگذارید.

۱۳. با گوش دادن به نیازهای بدن و دادن محبت و توجه و استراحتی که بدنتان شایسته ی آن است، به جسم خود احترام بگذارید. هفته ای یک روز از کار با تلفن، ایمیل و پیام کوتاه مرخصی بگیرید تا به خودروی مقدستان سوخت برسانید و آن را پر کنید.

خودکار آبی دات کام

 

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.