شرایط و ضوابط استفاده از تخفیفات باشگاه مشتریان خودکار آبی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که دارندگان کارت باشگاه مشتریان ، از ۱۰% تخفیف برای کلیه خدمات حضوری اعم از انواع ثبت نام های اینترنتی ، کپی ، پرینت ، اسکن و…. برخوردار می باشند .
ضمنا به ازای معرفی هر یک از دوستان خود ۵ درصد به میزان این تخفیف افزوده می شود .
سقف تخفیفات ۲۰% می باشد .
توجه داشته باشید درسیستم تخفیف جهت معرفی دوستان ، پس از ثبت اولین خرید دوستتان این تخفیف برای شما اعمال خواهد شد .